Wereld back-up dag

31 maart is wereld back-up dag. Met IT1 Managed Online Back-up bent u in 1, 2, 3 zorgenvrij

Een degelijk back-up beleid inrichten is meer dan een reservekopij maken: er dient ook aan het type media, verschillende fysieke locaties, aantal herstelpunten en -tijden gedacht te worden.  Dit alles geautomatiseerd en geformaliseerd, zodat u in geval van nood gerust kan zijn. 

Net daarom steunt IT1 Wereld back-up dag! 

We staan samen met u stil bij uw huidig back-up beleid en werken een vrijblijvend optimalisatievoorstel uit geschoeid op een combinatie van zowel onsite als online back-up.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies