IT1 Serviceplan

Goede keuzes verdienen even goede zorgen!

In de technologische wereld van vandaag is een goed geolied bedrijfsnetwerk onontbeerlijk. Het vormt immers de ruggengraat van uw onderneming waarop u en uw medewerkers non-stop moeten kunnen rekenen en vertrouwen.

Om de betrouwbaarheid van een bedrijfskritisch onderdeel te waarborgen volstaat een grondige voorstudie en keuze van producten niet. Het is van minstens even groot belang dat u zich kunt beroepen op een even degelijke na-zorg voor uw gehele IT-infrastructuur. Om u daarin tegemoet te komen, biedt IT1 u een serviceplan geschoeid op de noden van uw KMO en passend binnen uw budget.

Problemen die optreden binnen een IT-omgeving worden doorgaans middels reactieve interventies aangepakt. Echter, bij het leeuwendeel van de gevallen gaat aan het vaststellen van het probleem vaak een dieperliggend, aanslepend probleem vooraf.

De klassieke reactieve aanpak leidt aldus vaak tot onbeschikbaarheid van uw IT-middelen en de daarmee gepaard gaande frustraties, zowel bij u, uw medewerkers als uw klanten. De (onverwachte) kosten die dit met zich meebrengt lopen hierdoor al snel aanzienlijk op. Het is net hierom dat IT1 een preventief ondersteunende service-oplossing aanbiedt.

Het IT1 serviceplan is opgetrokken uit vier basisbouwstenen.

Deze basisbouwstenen garanderen dat het IT1 serviceplan een professioneel, kostenefficiënt ondersteunend platform vormt voor elke KMO die zijn concurrentiepositie binnen de markt wenst te optimaliseren.

1. Advies & Verkoop

De veelheid van fabrikanten en producten maakt het vandaag de dag voor een KMO-bedrijfsleider vaak onnodig complex om een correcte ICT-oplossing voor zijn onderneming te kiezen. Binnen uw serviceplan wordt u bij elke beslissing terdege begeleid door uw vaste persoonlijke account manager zodat u ten allen tijde beschikt over correct onderbouwde oplossing en dienstverlening op maat van uw bedrijf.

2. Opleiding 

Problemen zijn niet altijd geworteld in de harden/ of software, ze zijn evenzovaak te wijten aan verkeerd gebruik of ontoereikende kennis van de gebruikers. Om deze reden wordt het IT1-serviceplan aangevuld met een opleidingsluik voor u en uw werknemers, zodat u er op kan rekenen dat uw investering ten behoeve van up-to-date ICToplossingen ook optimaal rendeert.

3. Preventief takenpakket

Om uw netwerk doelmatig en efficiënt te onderhouden wordt een gefaseerd takenpakket gehanteerd. Hierbij wordt uw vaste persoonlijke engineer bijgestaan door een geavanceerde monitoring tool die uw IT-infrastructuur onafgebroken controleert. Bovendien kunt u de gezondheid van uw infrastructuur opvolgen aan de hand van periodiek toegestuurde rapporten, die tevens realtime opvraagbaar zijn. Daarnaast genieten klanten met een serviceplan ook van snellere responstijden bij reactieve interventies, en dit tegen uw voordeeltarief.

4. Structuur

Een betrouwbaar netwerk vereist een betrouwbare equipe. Daarom worden enkel professionele, gecertificeerde medewerkers ter uwer beschikking gesteld, geruggensteund door een gekwalificeerd back-up- en standby-team. De begeleiding en rapportering wordt steeds helder aangeleverd door uw vaste vertrouwenspersonen. Deze rapporten en méér kunt u in één oogwenk raadplegen op het voor u geïnstalleerde online communicatieplatform. Een dergelijke structurele standaardisatie, zowel bij u als bij IT1, uw serviceleverancier, vormt uw garantie voor een gestroomlijnd, goed geolied ICT-park.

Uw voordelen

 • Persoonlijke Account Manager (P.A.M.)
 • Vaste onsite network engineer met standby & backup
 • Kwartaalrapportering van netwerk score
 • Jaarlijkse evaluatiemeeting met uw P.A.M.
 • Centraal meldpunt / communicatieplatform
 • Volledig netwerkdossier met visuele schema’s
 • Steeds up-to-date inventarisatie van uw ICT infrastructuur
 • Mogelijkheid tot “hulp-op-afstand”
 • 24/7 constante bewaking van uw IT omgeving
 • Versnelde responstijd bij reactieve interventies
 • GRATIS eerstelijns telefonische ondersteuning
 • GRATIS tickets “hulp-op-afstand”
 • GRATIS opleidingcheques (afhankelijk van type serviceplan)
 • GRATIS Mailcontinuiteit
 • Gespreide betaling (vast maandelijks bedrag)
 • Stijgende korting naargelang type serviceplan
 • Korting op alle interventietarieven, inclusief interventies buiten het serviceplan

Download de PDF versie

Verklaring over cookies