Excel werken met dashboards - case-studies

Leer op basis van een praktisch voorbeeld een dashboard ontleden

Deze opleiding is het vervolg op "Excel: werken met dashboards".  Op basis van een praktisch voorbeeld wordt in groep een bestaande dashboard ontleed.  Case per case wordt dit model vervolgens op een interactieve manier “from scratch” opnieuw samengesteld.  Uw eigen inbreng/ideeën kunnen hierbij ruimschoots aan bod komen.


Doelgroep

Gevorderde excelgebruikers die hun kennis verder willen uitbreiden. Bedienden die in hun functie regelmatig aan data-analyse en data-reporting doen.

 

Vereiste voorkennis

Een gevorderde, grondige kennis van Excel is noodzakelijk: Getpivotdata, Index, Offset, geneste functies, dynamische grafieken, slicers, advanced conditional formatting, naamgeving zijn verworven technieken. Bij voorkeur de opleiding "Excel: werken met dashboards" (BUN130) gevolgd hebben, de case-studies bouwen hier deels op verder.

 

Programma

Volgende topics worden doorheen deze dagopleiding behandeld:

  • Aandachtspunten bij de opbouw van een dashboard
  • Handige navigatietechnieken (custom views en zijn alternatieven)
  • Verscheidene option buttons en check boxes die elkaar parametriseren om vervolgens uw dashboard (data, charts, conditonal formatting, progressiebalken, ed. …) aan te sturen
  • U leert omgaan met groepsvakken en combo boxen die elkaar beïnvloeden
  • Functies zoals Offset, Sumifs, en anderen die in de basisopleiding "Excel: werken met dashboards" reeds aan bod kwamen, worden anders belicht
  • Rapportfilters (pivot tables) aansturen vanuit uw dashboard
  • Supporterende werkbladen ECHT verbergen
  • Specifieke datum-en tijdsberekeningen uitvoeren
  • We hebben ook aandacht voor enkele praktische macro’s

 

Aantal dagen

Deze opleiding duurt 1 dag.

 

Verklaring over cookies