Docenten

Al de docenten zijn specialisten in het vakgebied waarvoor zij cursussen verzorgen, niet enkel op theoretisch maar ook op praktisch vlak. Dit wordt gegarandeerd door een sterke aandacht voor certifiëring en verdere bijscholing van de docenten enerzijds, maar ook door de praktijkervaring van de docenten in reële productieomgevingen. Op deze manier kunnen wij er voor zorgen dat de overgebrachte kennis ook zijn relevantie blijft behouden eens ze wordt toegepast op de werkvloer. Bovendien worden aldus de gebruikelijke leerstofpakketten met een kritisch oog getoetst aan de realiteit, en ontdaan van irrelevanties of incorrectheden. Een opleiding kan zo toegespitst worden op die onderdelen die hun belang hebben bewezen in productieomgevingen, en niet onnodig gevuld worden met onderdelen die op papier wel interessant lijken, maar onbruikbaar in de realiteit. Zo worden de zogenaamde reclameopleidingen vermeden, en wordt de efficiëntie van de opleiding verhoogd.

Naast de technische kennis van de docenten, wordt er steeds gekozen voor docenten die de nodige didactische en sociale vaardigheden bezitten. Elke docent staat onder directe begeleiding van een seniordocent met vele jaren ervaring in de educatieve wereld om zo een maximaal resultaat te kunnen genereren naar de groep toe. Van alle docenten wordt ook een hoge sociale en psychologische intelligentie verwacht om zo te kunnen tegemoetkomen aan de specifieke eisen die elke individuele groep of individu met zich meebrengt. IT1 legt graag de nadruk op een persoonlijke, menselijke aanpak ten overstaan van de studenten, om deze te motiveren, te steunen en te begeleiden in hun groeiproces als individu doorheen de opleiding, maar ook als groep. Voornoemde sociale vaardigheden zijn hier essentieel in, en zullen samen met de didactische vaardigheden voortdurend gestimuleerd en ondersteund worden.

Verklaring over cookies