Opleidingsvormen

Opleidingen van IT1 kunnen in verschillende vormen voorkomen, of een combinatie ervan. Een kort overzicht.

Klassikale training.

De traditionele vorm van opleiding. De studenten volgen als groep de leerstof zoals deze naar voren wordt gebracht door de trainer, afgewisseld met individuele of groepsoefeningen.

Computer Based Training (CBT).

De studenten volgen individueel een op voorhand uitgewerkt curriculum via een software-applicatie, die ze op eigen tempo kunnen afwerken. Deze methode kan best aangevuld worden door begeleiding van een docent die de student motiveert en ondersteunt bij de moeilijker onderdelen van het traject.

One-on-One training.

Een enkele student wordt via de traditionele klassikale methode door de leerstof geleid door de docent.

Verklaring over cookies