< Agenda overzicht

Excel basis (1/2)

  • Categorie: Opleiding
  • Organisator: Cevora
  • Locatie: IT1, Steenkaaistraat 14, 9200 Baasrode, zaal Spain
  • Taal van de opleiding: Nederlands

 

Excel is méér dan een rekenblad. U leert de opbouw van een werkblad, basistabellen aanmaken en eenvoudige formules toepassen, zoals het berekenen van een som, gemiddelde, minimum en maximum. De opmaak van de tabel komt uitgebreid aan bod. U leert hoe u het uitzicht van de gegevens automatisch kunt wijzigen van zodra bepaalde voorwaarden (niet) voldaan zijn. Het omzetten van gegevens naar een grafiek is een volgende stap. Het printen en bewaren van zowel tabellen als grafieken komt uiteraard ook aan bod.

Doelgroep

Iedereen die de basisfuncties van Excel wilt leren.

Vereiste voorkennis

·         Basiskennis computergebruik

Programma

Basisvaardigheden - inleiding:

·         doel en nut van rekenbladen

·         starten met Excel

·         het werkvenster en de helpfunctie

·         cellen invullen

·         gegevens invoeren

·         vulgreep

·         muisaanwijzers

·         navigatie in de werkmap

·         reeksen

·         een nieuwe werkmap maken

·         een werkmap opslaan

·         openen van een werkmapvenster

·         sluiten van een werkblad

·         Excel sluiten

Berekeningen

·         formules: opbouw van formules, operatoren

·         celadressering: relatieve, absolute, gemengde celadressen

·         functies: ingebouwde functies in Excel gebruiken, functies Autosom, overzicht van de meest gebruikte functies

Bewerken en opmaken

·         bewerken en opmaken van een werkblad

·         pagina-, opmaak- en afdrukinstellingen: afdrukvoorbeeld, titelblokkering, pagina-instellingen vanuit afdrukvoorbeeld

·         voorwaardelijke opmaak

Werkmappen - werkmap:

·         tabbladen, tabschuifknoppen, meer of mindere tabs weergeven, een tabblad activeren, meerdere werkbladen in een werkmap selecteren, tabbladnamen wijzigen, werkbladen invoegen/verwijderen/verplaatsen/kopiëren, weergave & grootte op het beeldscherm instellen

Inleiding tot lijstverwerking en grafieken - lijsten:

·         sorteren - grafieken: nieuwe grafiek maken, grafiek bewerken, grafieken afdrukken

Aantal dagen

Deze opleiding duurt 2 dagen.

 

Opleidingsdagen

De opleiding zal doorgaan op de volgende tijdstippen: