IT1 sluit 4-jarige raamovereenkomst voor audiovisueel materiaal af met VERA, Vlaams-Brabants steunpunt e-government

Dendermonde 18 juli 2022

IT1 met vestigingen in de Provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen kreeg van VERA een raamovereenkomst voor de levering en installatie van audiovisueel materiaal toegewezen. Het betreft opnieuw een 4-jarig raamcontract waarvan alle Vlaams-Brabantse Virtuele centrumsteden kunnen afnemen.

VERA is het Vlaams-Brabants steunpunt e-government. De provincie Vlaams-Brabant richtte VERA in 2000 op als autonoom provinciebedrijf om gemeenten, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones en intercommunales te begeleiden bij de invoering van e-government. Zij stimuleren de samenwerking tussen de lokale besturen onderling, maken op die manier schaalvoordelen en kennisdeling mogelijk en bieden onafhankelijk advies.

Bestellen via de raamovereenkomst bespaart tijd én geld, er moet geen gunningsprocedure worden georganiseerd voor elke nieuwe aankoop van audiovisueel materiaal en daaraan gekoppelde dienstverlening.

“Ze vinden in deze overeenkomst een professionele partner voor alle audiovisuele oplossingen zoals hybride vergaderingen, interactieve touchscreens, klassikale installaties, signage (informatieschermen), draadloze presentatie, kiosk pc's,... Dit alles wordt standaard omkaderd met expertadvies, projectbeheer, installatie, bekabeling, opleiding én onderhoud. Via een specifiek ingerichte e-shop toegang kan een ruim aanbod aan A/V materiaal ook los besteld worden.” zegt Joeri D’hont, Sales Manager & Partner-Vennoot van IT1.

IT1 is sinds 2010 met haar team van +40 medewerkers een gespecialiseerd leverancier voor lokale en regionale overheden en heeft reeds verschillende meerjarige raamovereenkomsten afgesloten. Sinds 2016 heeft zij haar werkingsgebied ook uitgebreid naar de Provincie Vlaams-Brabant en werd dan ook een bijkomende vestiging in september 2020 in de Gemeente Grimbergen geopend. “Gezien de centrale ligging van en het belang en appreciatie van de klanten mbt kortbij dienstverlening, leek ons dit een logische stap in het kader van onze groeistrategie”, zegt Mario Van de Voorde, Founder & CEO van IT1.

Meer info: http://www.it1.be/oplossingen/overheid - www.VERA.be/ict-materiaal

Perscontacten:
IT1: Mario Van de Voorde – (052)20 20 60 - m.vandevoorde@IT1.be
VERA: Bart Bogaerts – (016) 30 84 35 - bart.bogaerts@vera.be

Download dit persbericht