Vercruysse overname door IT1: vaak gestelde vragen (FAQ)

Waar staat de publieke informatie over deze overname?

 

Waarom kwam deze overname tot stand?

Vercruysse is een familiebedrijf zonder opvolging (zowel vanuit de kinderen van de bedrijfsleiders als medewerkers) in het management.

IT1 is steeds op zoek naar partijen waarmee de waarden en visie matchen om haar marktpositie in Vlaanderen te versterken. Voor IT1 is dit de 3de overname.

Wat nam IT1 juist over van Vercruysse?

IT1 nam alle personeel, handelsactiviteiten, datacenterinfrastructuur, stock en een deel van het wagenpark over met uitzondering van de verkoop en ondersteuning van PingWin software.

Vercruysse bv blijft als vennootschap bestaan als PingWin leverancier en eigenaar van de gebouwen in Gent Dampoort en het magazijn in Wondelgem.

Wat met de PingWin software?

Filip Vercruysse focust zich volledig op PingWin vanuit Vercruysse bv.

IT1 biedt de ondersteunende datacenter diensten aan.

Tijdens afwezigheid van Filip voor verlof, neemt IT1 tijdelijk de support van de PingWin serveromgeving voor zich. Linda Vercruysse voorziet dan de ondersteuning van de PingWin eindgebruikers.

Blijven alle VC medewerkers aan boord?

Alle VC medewerkers worden deel van het IT1 team. Ze dragen hun opgebouwde anciënniteit mee over aangezien alle arbeidsovereenkomsten (volgens CAO32bis) worden overgenomen.

Linda en Filip Vercruysse blijven aan boord om de migratie vlot te laten verlopen.

Komen alle medewerkers van VC op IT1 werken?

De medewerkers van VC zullen voornamelijk vanaf april in het Gentse IT1 kantoor (Gentbrugge – BC De Punt) werken maar krijgen de mogelijkheid om ook in Dendermonde (Baasrode) te werken.  We plannen een periodieke aanwezigheid van IT1 medewerkers in Gent en VC medewerkers in Dendermonde (Baasrode).

Wat verandert er inzake service naar VC klanten?

Door een versnelde samenwerking tussen IT1 en VC werd de uitvoering van alle geplande projecten overgedragen aan IT1.

De VC helpdesk wordt versterkt door die van IT1.

Een IT1 expert engineer coacht de VC medewerkers.

Alle technische documentatie wordt aangevuld en geconsulteerd in het IT1 Fingerprint documentatiesysteem.

In een tweede fase (wellicht vanaf 1 april 2023) zullen alle technische VC medewerkers hun werk registreren in en behandelen vanuit het IT1 ticketingsysteem.

Blijven de VC Office center printing activiteiten bestaan?

Ja, het partnership met Kyocera wordt verdergezet en actief aangeboden aan alle klanten.

Zowel de verkoop als verhuur van (multifunctionele) printers, supplies (toners, papier,…) als het onderhoud en herstellingen behoren voortaan als expertise in het IT1 totaalaanbod.

Blijft het hostingaanbod van VC bestaan?

Ja, beide datacenters blijven operationeel en worden verder uitgebouwd.

Wat verandert er aan het orderverwerkingsproces en de facturatie?

 • Tot nader order blijven alle offertes, bestellingen, recepties, bestellingen naar leveranciers, leveringen, facturen en creditnota's uitgestuurd worden vanuit het Vercruysse (PingWin) ERP pakket,
 • alle klanten en leveranciers worden gesynchroniseerd met het IT1 ERP, IT1 Ticketing & servicesysteem (PSA) en IT1 documentatieplatform,
 • alle uitgaande facturen en creditnota's worden wekelijks geïmporteerd en geboekt in het IT1 ERP systeem,
 • alle inkomende facturen worden rechtstreeks in het IT1 ERP systeem geboekt,
 • debiteurenbeheer gebeurt in samenwerking tussen Sofie De Triest en Linda Vercruysse.

Hoe worden de klanten van VC commercieel benaderd?

De meeste klanten worden proactief benaderd en vanaf medio februari 2023 een 1:1 kennismakingsgesprek voorgesteld waarna zij een persoonlijke accountmanager worden toegewezen.

Alle klanten worden periodiek aangeschreven via nieuwsbrieven en gerichte communicatie omtrent meldingen, activiteiten en acties.

Welke tarieven worden toegepast voor VC klanten?

Alle met Vercruysse bv overeengekomen servicetarieven en transportkosten blijven onveranderd tenzij anders overeengekomen na de overname.

De bestaande indexatiemechanismen blijven toegepast.

Hoe verloopt de communicatie met VC?

 • Alle VC telefoonnummers en e-mail adressen blijven operationeel,
 • alle inkomende e-mail communicatie naar @vercruysse.be wordt doorgestuurd naar overeenkomstige @it1.be adressen,
 • alle uitgaande e-mail communicatie wordt vanuit @it1.be verstuurd.

Vanaf 3 april 2023

 • Verloopt alle interne en telefonische communicatie via het Microsoft Teams platform,
 • worden alle telefonische oproepen op het nummer +32(0)9225.49.63 doorgeschakeld naar het IT1 nummer +32(0)52.20.20.60,
 • worden alle commerciële aanvragen per e-mail doorgestuurd naar sales@it1.be,
 • worden alle technische aanvragen per e-mail doorgestuurd naar helpdesk@it1.be,
 • worden alle technische aanvragen geregistreerd en centraal beheerd in het IT1 ticketingsysteem.

Wat gebeurt er met de winkel in de Dampoortstraat?

Vanaf 3 april 2023

Wat gebeurt er met het magazijn in Wondelgem?

Vanaf 1 februari 2023 wordt alle voorraad van Wondelgem, rekinrichting, logistiek materiaal, tafels en werkbanken verhuisd naar het IT1 Gentbrugge magazijn A0.05, in het bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gent.
 

Wat verandert er voor de klanten van VC inzake fysieke bezoeken af 3 april 2023?

 • Commerciële gesprekken kunnen op afspraak doorgaan in het IT1 Gentbrugge kantoor en vergaderinfrastructuur,
 • alle leveringen gebeuren in de IT1 Gentbrugge loods,
 • spontane afhalingen (toners, hardware,….) of afleveringen van herstellingen kunnen plaatsvinden in de voormiddag in de IT1 Gentbrugge loods. Mits afspraak is dit ook mogelijk in de namiddag,
 • betalingen zullen enkel mogelijk zijn in de IT1 Gentbrugge loods via mobiele betaalterminal,
 • er wordt geen winkel / showroom noch aanwezigheid meer voorzien in de Dampoortstraat te Gent.