IT1 ICT "LIGHT" AUDIT 

Je hebt een werkende IT omgeving maar hebt graag een snelle doorlichting met concrete verbeterpunten? Dan is de IT1 ICT "light" audit iets voor jou!

Een IT1 engineer verzamelt vanop afstand cruciale gegevens over jouw fysieke en cloudomgeving, analyseert deze en levert vervolgens 4 handige rapporten met praktische richtlijnen die het niveau van jouw IT omgeving in een num van tijd kunnen verhogen.

Hierbovenop mag je ook deelnemen aan een interactieve cybersecurity workshop.

Server en werkpost ouderdom rapport. De leeftijd van de hardware in uw omgeving kan uw beschikbaarheid en prestaties rechtstreeks beïnvloeden. Naarmate de hardware ouder wordt, neemt de kans op storingen toe. Dit rapport analyseert de leeftijd van servers in de omgeving. 
Geconsolideerd overzicht. Dit rapport biedt een overzicht van alle problemen. Deze informatie helpt IT-technici problemen te prioriteren op basis van de risicoscore van elk probleem. Het biedt ook een totaaloverzicht van alle getroffen computers, gebruikers of subsystemen, samen met aanbevolen herstelacties.
Geconsolideerd overzicht - CloudDit rapport neemt problemen die in het risicorapport zijn geïdentificeerd, ordent ze op ernst en bevat specifieke aanbevelingen om ze te verhelpen. De informatie in het rapport is rechtstreeks afkomstig van de Microsoft-controles van meerdere Microsoft 365-services, waaronder SharePoint, OneDrive, Teams en Azure AD zelf. Het identificeert ook andere soorten problemen met betrekking tot verkeerde configuraties en activiteiten.

 

Geconsolideerd overzicht - Cloudsecurity. Het Cloud Security rapport brengt alle beveiligingsaspecten van Microsoft Cloud samen onder één paraplu. Het bevat niet alleen uw eigen Microsoft Control Score en Secure Score van Microsoft; het laat ook de trend zien ten opzichte van de gemiddelde score van andere klanten. Het rapport geeft ook details over kwetsbaarheden in de configuratie en het gebruik van Microsoft Windows Defender.