< Referentie overzicht

Politiezone Bredene / De Haan (BreDHa) kiest voor BeSecure via IT1

Een belangrijke kerntaak van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren. Maar veiligheid is ook een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie. De bijdrage van de politie daaraan is ernaar streven om een “excellente politiezorg” te leveren. Het is een aandeel van de politie in de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak gestoeld op de principes van een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde aanpak en een optimale bedrijfsvoering.

Onze zone bouwt, gestaag maar zeker, ongebreideld maar op eigen ritme, zijn huis onder het dak van de maatschappelijke veiligheid. 

Samen houden we de kust veilig!

Ter toelichting van de samenwerking met IT1 stellen we Robbert Goeminne, ICT-Consulent bij de politiezone, de volgende vragen:

Voor welke uitdagingen stonden jullie?

In onze technische doelstellingen wilden wij de afgeschermde politie-omgeving ("Integrated System for Local Police" of "ISLP") kunnen aanbieden aan onze medewerkers buiten de organisatie-gebouwen. Dit om gebruikers de mogelijkheid te geven tot telewerk of werken op de baan maar zonder in te boeten op veiligheid of gebruiksgemak.

Welke oplossing werd geboden?

Per Awingu werd in samenwerking met de Federale politie (DRI) en ons als politiezone een virtuele werkomgeving opgezet. Medewerkers kunnen deze vanop elk (persoonlijk) werkstation (laptop, desktop) met browser & internetverbinding vlot en zonder noemenswaardige technische drempels gebruiken. Deze oplossing wordt verder door DRI onder de naam "BeSecure" uitgebaat.

In welke mate komt de geboden oplossing tegemoet aan jullie wensen?

Dankzij het BeSecure concept hoeven we zelf geen Awingu op te zetten, noch te onderhouden. Ook alle beveiliging hieromtrent wordt door de federale politie uitgebaat.
Het BeSecure project voldoet compleet aan de verwachtingen en biedt ons een uiterst kostenefficiënte manier van telewerk aan.

Hoe verliep de samenwerking met IT1?

We kwamen bij IT1 als systeemintegrator terecht dankzij een federaal raamcontract waarin IT1 ons als politiezone makkelijk kon voorzien van de nodige licenties. Het project werd reeds keurig uitgeschreven en toegelicht in de eerste verkennende meeting. De verdere samenwerking verliep uiterst vlot, correct en volledig zoals voorgesteld en afgesproken. Het activeren van de licenties, de configuratie van de beveiliging en de ondersteuning bij de validatie verliep vlekkeloos tussen de 3 betrokken partijen.

Politiezone Bredene / De Haan (BreDHa)

Klant aan het woord

De project uitrol verliep vlot, correct en exact volgens afspraak. Ik beveel IT1 aan voor de implementatie van BeSecure!
Goeminne Robbert
ICT-Consulent

Sectoren waarin actief

Openbare besturen